Tłusty Czwartek

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła dobrych pączków nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie.

W tym roku Tłusty Czwartek obchodziliśmy 11 lutego.Najważniejszym akcentem tego dnia były oczywiście pączki. Była to okazja do świetnej zabawy, ale także do przypomnienia i kultywowania naszych narodowych tradycji.Słodką degustacja poprzedziły pączkowe zajęcia matematyczne.