SMOK WAWELSKI

W ciągu tygodnia poświęconego bajkowej tematyce, dzieci z grupy "Piętaszki" zostały zapoznane z "Legendą o Smoku Wawelskim". Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania z Miasta Królów Polskich, a na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczno-techniczną "Smok Wawelski".