PHOTON pomaga nam odkrywać litery :)

To, że uczymy się kodować, to już wszyscy wiedzą :) W tym roku łączymy przyjemne z pożytecznym - wykorzystujemy PHOTONA do odkrywania liter. Na zdjęciach zajęcia związane z odkrywaniem litery "T", Photon pomagał nam rozwiązać dość trudne zadanie - szukaliśmy głoski "t" na początku, w środku i na końcu wyrazów.