OBCHODZIMY DZIEŃ BROKUŁU

Dnia 22.02.2021 r. dzieci z grupy IV i XI obchodziły Zielony Dzień – Dzień Brokułu w ramach obchodów Kolorowych Dni, poświęconych zdrowemu odżywianiu i zdrowemu stylowi życia. Wychowankowie uczcili ten czas zielonym kolorem ubrań przygotowanych przez ich rodziców oraz przyniesionymi do przedszkola warzywami i owocami w zielonej barwie. Dzień rozpoczęliśmy obejrzeniem filmu edukacyjnego o znaczeniu warzyw i owoców w naszej diecie, i tym samym dla naszego zdrowia, przypomnieniem nazw owocowo – warzywnych, jak również klasyfikowaniem warzyw i owoców do dwóch obręczy, liczeniem ich, opisywaniem wyglądu. Następnie najmłodsi przystąpili do różnych aktywności w kącikach zabawowo – zadaniowych w myśl pedagogiki froeblowskiej.

*W kąciku badawczym – wypełniali kontury brokuła kawałkami zielonej bibuły,

*W kąciku twórczym – stemplowali pieczątkami wykonanymi z zielonych warzyw i

  owoców (ogórka, brokuła, jabłka), wypełniając sylwetę tego warzywa, rysowali zielonymi

  kredkami warzywa i owoce i podpisywali je, czytali,

*W kąciku darów – układali brokuła z klocków froeblowskich,

*W kąciku gospodarczym – konstruowali z zielonych warzyw i owoców oraz wykałaczek

różne postacie i figury wg własnej wyobraźni.

 Obchodząc Dzień Brokuła, korzystaliśmy z tablicy interaktywnej. Przy użyciu programu

 Power Point dzieci zamalowywały brokułową sylwetę - zieloną barwą. Niektórzy

 wychowankowie rysowali także różnorodne postacie, zwierzęta, dinozaury wg własnych

 zainteresowań, używając barwy zielonej i jej pochodnych. Poznały także literę „B” , „b” na

 podstawie wyrazu „brokuł”. To był kolejny, ważny i fajny dzień w naszym przedszkolu.