" Nakretki zbieramy chorym pomagamy!"

Inicjatywa dzieci z grupy IV Akcja pod hasłem " Nakrętki zbieramy chorym pomagamy!"