Wyobraźnia – dlaczego jest ważna i jak wspierać jej rozwój

Wyobraźnia odgrywa znaczącą rolę w uczeniu się i życiu naszych pociech. Liczne obserwacje i badania wykazują, że to jeden z ważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju. Wyobraźnia to nie tylko zmyślone historie i niepozorne fantazje na określony temat. Wyobraźnia sprawia, że dziecko staje się otwarte na siebie i innych, na tworzenie nowych rzeczy, kreatywne działanie, różnorodność oraz krytyczne myślenie, czyli umiejętność dostrzegania różnych możliwych rozwiązań oraz interpretacji zjawisk. W dzisiejszym świecie myślenie schematyczne, polegające na podaniu jednej właściwej odpowiedzi oraz postrzeganie świata z perspektywy suchych faktów i liczb, jest pozbawione sensu i wartości. Rzeczywistość, z jaką na co dzień spotykają się nasze dzieci, wymaga od nich zdolności analizowania, wnioskowania i weryfikacji danych, umiejętności opracowywania własnych rozwiązań i szukania nowych dróg. Dlatego ważne jest wsparcie wyobraźni dziecka i jego naturalnej chęci do tworzenia. Co my robimy, aby wspierać rozwój dziecięcej wyobraźni.

Wyobraźnia to jeden z tematów naszych zajęć edukacyjnych.

 

CELE OGÓLNE: rozwijanie wyobraźni; stwarzanie okazji do twórczej ekspresji ruchowej, słownej i plastycznej; rozwijanie umiejętności zabawy i współpracy w zespole

 

Zaproponowaliśmy dzieciom by, spróbowały powiedzieć, co to jest wyobraźnia. Podsumowaliśmy wszystkie odpowiedzi, wyjaśniając, że Wyobraźnia to zdolność do tworzenia w umyśle obrazów ludzi, sytuacji, zjawisk bądź przedmiotów, których dana osoba nigdy nie widziała w rzeczywistości, a także do wymyślania historii. Może być również określana mianem fantazji lub imaginacji. Następnie zachęciliśmy dzieci do zabaw.

Zazwyczaj dzieci rozwijają swoją wyobraźnię spontanicznie

w zabawach symbolicznych (tzw. na niby), wykorzystując do tego przedmioty codziennego użytku. Jednak sześciolatki warto do tego zachęcać, a nawet organizować inne sprzyjające temu aktywności:

Podczas czytania bajek czy opowiadania historyjek dobrze jest czasem nie pokazywać dzieciom obrazków, ale powiedzieć, by wyobrażały sobie opisywane wydarzenia.

Podczas słuchania muzyki, dając dzieciom kartki, pędzle oraz farby i prosząc , by namalowały to, co przychodzi im na myśl, gdy słuchają danego utworu.

Tym razem zaproponowaliśmy podróż na niezwykłą wyspę WYSPY Z WYOBRAŹNI. Przedszkolaki wysłuchały piosenki Wyspy z wyobraźni” (sł. Monika Majewska, muz. Andrzej Zagajewski), i rozmawiały inspirowane jej treścią .Opowiadały co niespotykanego tam było. Wspaniale bawiły się na wyspie z wykorzystaniem chusty animacyjnej.