UDZIAŁ W KONKURSIE : „KONSTRUOWANIE PRZEZ KODOWANIE Z JEDYNKĄ”.

Przedszkolaki z grupy IV wzięły udział w konkursie  informatyczno – technicznym Szkolno – Przedszkolnym ogłoszonym przez Szkołę Podstawową Nr 1 , im. Stanisława Staszica w Kielcach. Hasło konkursu to : „Konstruowanie przez kodowanie z Jedynką”. Cele konkursu to przede wszystkim :

* Kształtowanie procesu twórczego dzieci 6-letnich poprzez tworzenie pracy na podany

temat z wykorzystaniem technologii informacyjno– komunikacyjnych,

* Stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z

edukacji matematycznej i informatycznej,

* Kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska,

* Aktywizacja ipodniesienie świadomości prozdrowotnej dzieci

* Dbałość o zdrowie i środowisko naturalne,

* Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności poprzez stosowanie w

procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub

   metodycznych.

Zadaniem wychowanków było zakodowanie, zaprojektowanie i stworzenie wzoru nadruku na maseczkę na sieci kwadratowej tak, aby powstał ,,pikselowy'' rysunek na maseczkę. Ponadto praca powinna być opisana kodem.

W stworzeniu prac wzięły udział wszystkie przedszkolaki. Były one różnorodne i pomysłowe. Jednak zasady konkursu zmusiły nas do wyłonienia jednej, której autorem jest chłopiec Kacperek Synowski – lat 6. Tematem przewodnim jego pracy jest „dinozaur”, ponieważ nasz wychowanek od dawna interesuje się życiem, wyglądem i zwyczajami tych pradawnych, tajemniczych zwierząt. Na wyniki komisji konkursowej ze szkoły im. Stanisława Staszica musimy trochę poczekać. Na pewno będziemy poinformowani.