Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę.

"Piętaszki" podczas realizacji tematyki tygodniowej: "W teatrze" samodzielnie wykonały pacynki - bohaterów znanej bajki oraz wybranych zwierzątek. Po przygotowaniu - papierowych "aktorów" dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do ustawiania sceny, widowni oraz wybrały tematykę spektaklu. Każdy miał szansę zaprezentować swoje umiejętności przed publicznością. Przedszkolaki chętnie tworzyły dialogi, rozwijając aktywność twórczą w zakresie słowa mówionego oraz umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym. Zabawa w teatr pozwoliła na wytworzenie pozytywnych relacji i postaw w grupie oraz przyczyniła się do wzbogacenia czynnego słownictwa dzieci i uściślenia pojęć związanych z działalnością teatralną.  Kontynuując zabawy w tej tematyce pracowaliśmy również z komputerem, w ramach realizowanego przez naszą grupę projektu: "Kodowanie na dywanie i ekranie". Dzieci doskonaliły swoje umiejetności w dodawaniu, kodując odpowiednie kolory.