REALIZACJA PROJEKTU „ZDROWO JEM – WIĘCEJ WIEM”

I.Poznajemy owoce i warzywa.

 

Realizując Projekt Ogólnopolski : „Zdrowo jem – więcej wiem” oparliśmy się o pedagogikę Fryderyka Froebla, która podkreśla istotę dziecięcej „zabawy” twórczej, radosnej i bezpiecznej, przyczyniającej się do naturalnego, wszechstronnego i wielostronnego rozwoju najmłodszego pokolenia. Poprzez kontakt ze wspaniałymi Darami Froeblowskimi dziecko kształtuje w sobie wiele cennych umiejętności, sprawności i zainteresowań w naturalny, przyjazny sposób.

 

1.Podczas Froeblowskiego spotkania w kole przedszkolaki zapoznały się z owocami i warzywami – darami Jesieni, ich właściwościami zdrowotnymi, zawartością witamin, składników mineralnych oraz błonnika, rolą, jaką odgrywają w ich diecie i wpływem na jego prawidłowy rozwój.

Wiedzę tą przekazała wychowankom Pani Jesień (nauczyciel):

 – Witam was serdecznie w naszej krainie,
nikogo zdrowie tu nie ominie!
Usiądźcie prosto, na  dywanie,
każdy dziś ode mnie coś dostanie.

Przyglądałam się Wam,

I za waszą zabawę  serdecznie dziękuję,
a  ja teatrzykiem Wam się zrewanżuję.

Następnie dzieci uczestniczyły w teatrzyku stolikowym o warzywach i owocach, po zakończeniu którego rozmawiały o jego treści, czyli o znaczeniu darów Jesieni – warzyw i owoców w diecie. Następnie zapoznały się z witaminami, które posiadają owoce i warzywa (demonstracja witamin – A, C, D, B, K, podkreślenie ich roli dla zdrowia).

W zabawie dydaktycznej odtwarzały rytmy – klaszcząc, tupiąc i podskakując, które układał n-el z Darów Froebla - (klocków) ,np.

  • pomidor – koło  - klaśnięcie ,
  • gruszka – trójkąt - tupnięcie
  • cebula -  kwadrat - podskok
  • marchewka - prostokąt – obrót

 

W zabawie „owocowa sznurówka” – układały rytmy wg poleceń n-la, nawlekając na sznurówkę perforowane sylwety wskazanych owoców (np. na przemian jabłka czerwone i zielone, inne owoce, warzywa), przypominając sobie ich zdrowotne właściwości.

2.Zabawa : „Moje warzywko – odgadnę szybko, potrzebna pomoc – jaki to owoc?” także przebiegała we Froeblowskim kole, a jej głównym celem było utrwalenie dzieciom nazw, wyglądu i znaczenia warzyw i owoców w prawidłowym żywieniu oraz uświadomienie ich istotnej roli dla ich zdrowia. Podczas zabawy wychowankowie losowali warzywo lub owoc z zamkniętymi oczami z „magicznego pudełka”- odgadywali nazwę po dotyku, a następnie opowiadali o nim. Pod koniec zabawy stworzyli „stragan owocowo –warzywny”, mówiąc, do czego można wykorzystać warzywa i owoce.

3. Zabawa : „Burza mózgów” – polegała na budowaniu wypowiedzi przez dzieci na temat : „Dlaczego powinni jeść warzywa i owoce?”. Odpowiedzi były różnorodne : np.

-….ŻEBY BYĆ ZDROWYM….

-….ŻEBY MIEĆ ZDROWE ZĘBY…..

- …ŻEBY BYĆ SILNYM I ODPORNYM….

-….ŻEBY NIE CHOROWAĆ….

-….ŻEBY MIEĆ ZDROWE KOŚCI I SILNE MIĘŚNIE…., i.t.p.

4.Utrwaleniem wiedzy o znaczeniu warzyw i owoców oraz ich wyglądzie było rozwiązywanie zagadek prze dzieci. Po podaniu prawidłowej odpowiedzi przedszkolak otrzymywał nagrodę.

5. Angażującą dzieci metodą pracy dotyczącą  realizacji tematyki o  warzywach i owocach była zabawa dydaktyczno – ruchowa pod hasłem : „sałatka jarzynowa”. Podczas spotkania w kole, dzieci siedząc na krzesełkach z wybranym przez siebie w drodze losowania warzywem, zamieniały się miejscami zgodnie z poleceniem n-la, tworząc sałatkę jarzynową. Następnie wypowiadały się, czym można doprawić sałatkę, żeby była gotowa do spożycia i dlaczego warto ją jeść.

6.Podsumowanie zajęć polegało na stworzeniu przez najmłodszych Piramidy Zdrowego Żywienia , umieszczeniu na niej zdrowych produktów, nazwaniu ich i podkreśleniu ich roli w prawidłowej diecie. Ponadto nabytą podczas zajęć wiedzę przedszkolaki wykorzystywały w trakcie organizowanych przez siebie „zabaw w gotowanie” we Froeblowskim Kąciku Gospodarczym w sali przedszkolnej. Można było zauważyć „zdrowe potrawy” przygotowane ze świeżych warzyw i owoców – („zdrowe kanapki”, świeże soki), bądź zabawowych.

7.Zachęceniem do spożywania „zdrowych posiłków” przez najmłodszych było również stworzenie „systemu motywacyjnego”. My wymyśliliśmy „słoik z makaronem”. Każdego dnia dzieci wrzucały do niego „garść makaronu” po stwierdzeniu, czy danego dnia w ich diecie dominowały warzywa i owoce. Porównywały ilość makaronu każdego dnia, który był wyznacznikiem „zdrowego żywienia” i jednocześnie motywacją do dalszego , słusznego działania w imię własnego zdrowia.

 

II. KONKURS PLASTYCZNY : „NAJLEPSZY RYSUNEK – JEM OWOCE I WARZYWA”.

1.Klasyfikowanie produktów żywnościowych na produkty zdrowe i szkodliwe dla naszego organizmu w formie zbiorów. Przeliczanie i nazywanie poszczególnych produktów. Zabawy w formie pantomimy jako “Reklama zdrowych produktów”.

2.”Zdrowy talerz” - układanie zdrowych produktów z klocków froeblowskich na talerzykach, nazywanie i podpisywanie stworzonych przez siebie potraw.

3. Konkurs plastyczny “Reklama zdrowych słodyczy” - praca grupowa z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

4. Zajęcia z Photonem. Programowanie ścieżki robota na siatce geometrycznej- zbieranie owoców “zdrowych produktów”- na konfitury, segregowanie do właściwych słoików.

5.Dzień, podczas którego zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Jem owoce i warzywa” ogłosiliśmy Dniem Zdrowego Odżywiania w naszej grupie. Dzieci przyniosły do przedszkola świeże warzywa i owoce. Na początku zajęć przypomniały sobie ich nazwy, wygląd oraz znaczenie dla zdrowia, następnie klasyfikowały je na dwie grupy – grupę warzyw i grupę owoców, układając na wyznaczony stolik. Następnie wychowankowie przygotowywali sobie „zdrowe przekąski”, krojąc owoce i warzywa samodzielnie, układając je na talerzyki. Aby uczcić ogłoszony dzień – skosztowały pyszne, zdrowe potrawy, które bardzo im smakowały.

 

6.Posiadając wiedzę na w/w temat  wychowankowie wykonali prace konkursowe na kartkach formatu A -4, kredkami ołówkowymi i świecowymi. Spośród wielu prac wyłoniliśmy w drodze głosowania 1 miejsce. Za kryterium oceny przyjęliśmy oryginalność, pomysłowość i estetykę pracy. Do głosowania wykorzystaliśmy klocki Froebla, które dzieci układały pod każdą konkursową pracą. Największa liczba klocków pozwoliła przyznać miejsce 1. Zwycięzca został nagrodzony, a wszyscy uczestnicy wyróżnieni.