PROGRAMOWANIE I WYKORZYSTANIE OZOBOTÓW

Mały, ale bardzo inteligentny robot do nauki programowania. Zdobywca tytułu Zabawka Roku 2016 i 2017 w Polsce.Maleńki robot - doskonały do nauki logicznego myślenia". Zadania zrealizowane podczas zajęć:

1. Przypomnienie kodów/ komend dla ozobota (malowanie mazakami kratek w odpowiednim kolorze) - umiejętność powtarzania rytmów.

2. Zaprojektowanie drogi dla Ozobota - (należy wybrać takie kody by pokonał trasę, "wkoło ") - myślenie przyczynowo- skutkowe, podejmowanie działania, pokonywanie trudności, samodzielna aktywność.

3. Obserwacja poczynań Ozobota - umiejętność opisu, poszerzenie słownictwa, wypowiadanie się spójnie i logicznie.

OZOBOT zabrał dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Dzięki kolorowym kodom (na dużej kartce papieru) dzieci przygotowują zadania, które wykonuje robot i w ten sposób „tworzą swoje pierwsze programy”.Ty razem utrwalały razem z Ozobotem poznane litery..

Ozoboty to ciekawe narzędzie, fajny przerywnik, uzupełnienie zajęć, dla dzieci fajna zabawa .