Nasze zdolności, zainteresowania i pasje

David Lewis stwierdził:Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

 

Kierując się tą zasadą dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji i talentów. Wykrystalizowanie się profilu zainteresowań dziecka jest procesem długotrwałym, któremu sprzyja dostarczanie przez środowisko wychowawcze propozycji różnorodnych działań. Nie należy skupiać się wyłącznie na jednej dziedzinie. Aby zapewnić przedszkolakowi wszechstronny rozwój, przekładający się na sukcesy na kolejnych etapach życia, powinniśmy nieustannie pobudzać ambicje dziecka, zachęcać go do wytrwałości i podejmowania kolejnych prób. Jeżeli stworzymy odpowiednie warunki do wyrażania siebie, pojawia się twórcza ekspresja, która odpowiednio ukierunkowana pobudza do zdobywania i rozwijania nowych umiejętności .Ekspresja jest bowiem nieodłącznym elementem rozwoju talentu, pobudzającym do działania i stanowiącym siłę napędową do zdobywania nowych umiejętności. Baczna obserwacja pozwala dostrzec, poprzez jakie działania dziecko wyraża się najchętniej i najbardziej swobodnie. Dla jednego dziecka będzie to plastyka , dla innego muzyka lub sport. Naszą rolą jest stworzenie takich warunków, w których te zainteresowania będą mogły się swobodnie rozwijać. W poszukiwaniu ciekawych i skutecznych sposobów wspierania uzdolnień, wykorzystujemy np. tablicę interaktywną . Utrudniamy zadania, urozmaicamy je, uczymy inaczej poszerzając zasób wiadomości dziecka o świecie przyrody , techniki ,historii i kultury. Przykładem jest prezentacja historycznej Bitwy pod Grunwaldem w wykonaniu Marcinka .Jego opowieść pełna wielu informacji o faktach oraz relacji wiążących je w obraz historyczny była zachwycająca i skupiająca uwagę innych dzieci. Dziękujemy rodzicom za pomoc w jej przygotowaniu.