Koty, kotki, kocurki - zapoznanie z literą ,,K,k"

Dnia 26.11.2020 r. w grupie VI odbyły się zajęcia koleżeńskie , prowadzone w nurcie pedagogiki freblowskiej: „Kto powiedział, że poznawanie liter musibyć nudne?” - Koty, kotki, kocurki - zapoznanie z literą ,,K,k". Cele spotkania to :

*budzenie zainteresowania sztuką teatralną i kształtowanie postawy kulturalnego widza m.in. poprzez uczestnictwo w zabawie w teatrzyk stolikowy, własnoręczne tworzenie kukiełek z klocków Froebla ,

*rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez budowanie wiary we własne możliwości w sytuacjach odgrywania scenek,

*wdrażanie do samodzielności,

*rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

*kształtowanie świadomego stosunku do obowiązków,

*udział w zabawach integracyjnych − dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,

* wprowadzenie dziecka w świat liter,

* kształtowanie gotowości do nauki czytania, liczenia i pisania,

*rozwijanie kompetencji językowych dziecka .

Przedszkolaki uczestniczyły w :

*zabawie powitalnej „Dwanaście piłeczek /kotków w pudełeczku śpi” - zabawie z darem nr 1 /wykorzystanie rymowanki „Rymuję i buduję rymowanki i wiersze do darów”

*powitance –wyklaskiwance: „Wlazł kotek na płotek”,

* rozwiązywaniu zagadek związanych z tematem, podczas których dzieci są bardzo     zaangażowane,

*zabawie integracyjnej w kole z literą „K”, odwzorowywaniu kształtu literjuż znanych przy użyciu patyczków z daru 8, wymyślanie przez dzieci słów rozpoczynających się literą „ K” i nawlekaniu papierowych liter na sznureczek, dzielenie ich na sylaby,

*teatrzyku stolikowym pt. : ,,ZESZŁY SIĘ CZTERY KOTY...”, a. Ludwik Jerzy Kern,

* zadaniach matematycznych z wykorzystaniem darów Froebla,

* zabawach ruchowych związanych z tematem zajęć,

*zabawie w czytanie z wykorzystaniem darów Froebla,

*aktywnościach w kącikach zabawowo – zadaniowych : w kąciku darów – zabawie w czytanie, w kąciku badawczym – eksperymencie : „wiry na mleku”, w kąciku twórczym : tworzeniu „kotków” z papieru po odrysowywaniu kształtu wełnianej „skarpetki”, kąciku gospodarczym –wykonaniu kanapek – „Kotków” ze zdrowych warzyw, pełnoziarnistego pieczywa i przypraw, degustowaniu ich (wdrażanie do zdrowego odżywiania).

Zajęcia były atrakcyjne, zaskakiwały dzieci, by aktywnie w nich uczestniczyły.