JESTEŚMY BEZPIECZNI

Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych zadań zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. Istotnie ważne jest również uczenie dzieci prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami technicznymi, czy uświadamianiu im niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu. Dlatego istotnym jest kształtowanie takich zachowań i postaw u dzieci, które umożliwią im unikanie zagrożeń, minimalizowanie ich oraz szukanie obrony i pomocy. Aby uchronić dziecko przed konsekwencjami niewłaściwego zachowania, nie wystarczy małemu dziecku powiedzieć, że nie powinno czegoś robić. Chcąc osiągnąć pożądane postawy należy je przećwiczyć, wykorzystując do tego różnorodne formy i metody, które pozwolą dziecku zrozumieć jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób o nią poprosić. Dlatego prowadzimy w przedszkolu systematyczne i zróżnicowane działania by dziecko mogło posiąść praktyczną umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu. 

W czasie tygodnia poświęconego tematowi BEZPIECZEŃSTWA, poznaliśmy przedstawiceli takich zawodów jak lekarz, ratownik medyczny, policjant oraz strażak. Poznaliśmy charakter pracy służb chroniących nasze życie oraz przypomnieliśmy sobie, jakie narzędzia są im potrzebne w pracy. Swoją uwagę zwróciliśmy również na procedury wzywania pomocy i odpowiednich służb na miejsce zdarzenia.