Froeblowski trening zręczności, precyzji, cierpliwości i dokładności

Przeplatanie jest dla dzieci przyjemne i kreatywne,a co najważniejsze – pozwala na doskonalenie sprawności manualnej . Zestaw freblowskich przeplatanek pozwala rozwijać małą motorykę. Dobrze rozwinięta mała motoryka pozwala natomiast precyzyjnie kreślić wzory literopodobne, a następnie litery w liniaturze. Dzięki freblowskim przeplatankom grafomotoryka dzieci kształtowana jest podczas zabawy. Dzieci po wykonaniu zadania miały odczucie sukcesu oraz satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Tym razem każdy indywidualnie a, potem wspólnie stworzyły drzewo pełne jesiennych barw.