Finał konkursu "EKO - Instrument"

Podczas uroczystego powitania wiosny odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Eko instrument”.  Konkurs przeznaczony był dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką plastyczną przestrzennego ekologicznego instrumentu. Każda grupa zgłosiła do konkursu 1 pracę wyłonioną spośród prac wykonanych w grupie.

Celem konkursu było:

- promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne

- pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków

- rozbudzanie wyobraźni i fantazji

- rozwijanie zdolności manualnych

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych

Wszystkie prace były oryginalne i wyjątkowe – każda została wyróżniona.