eTwinning

Nasze przedszkole uczestniczy w międzynarodowych projektach eTwinning.

eTwinning to społeczność, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele  wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nasze przedszkole uczestniczy również współpracuje na tej platformie i uczestniczy w projektach edukacyjnych:

 

1. Projekt: „Board games and unplugged games with the use wooden blocks”

Projekt realizowany w naszej grupie. Celem projektu jest pobudzanie do aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kształtowanie umiejętności wspólnej pracy i zabawy. Zadaniem  projektu jest stworzenie własnej gry budowli, makiety z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.

 

Partnerzy projektu: Bułgaria, Litwa, Polska, Rumunia, Turcja Łotwa.