DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

We wrześniu „Żeglarze” przyłączyli się do akcji „Europejski Dzień Bez Samochodu”. Celem akcji było propagowanie postaw ekologicznych, przekonanie do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego. Przedszkolacy podczas zajęć dydaktycznych przekonywali się, że życie bez samochodu przyczynia się do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczania powietrza, co wpływa na polepszenie jakości naszego życia. Przeprowadzony został wywiad na temat: „Jak dotarłeś do przedszkola? Dzieci zaznaczały możliwości: autem, rowerem, deskorolką, autobusem, pieszo. Okazało się, że grupa VI dba o środowisko, gdyż większość dzieci przyszła piechotą. Odbyły się również wyścigi na rowerach – co wzbudziło zdrową rywalizację wśród dzieci. Na koniec wykonaliśmy znaki reklamujące „Stop dla samochodów”.