Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. Dlatego  wspólnie z Rodzicami  rozpoczęliśmy akcję  która ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. Akcję zainaugurowała  Mama Bartusia Pani Olga Więckiewicz, która jako pierwsze zgłosiła się na ochotnika do czytania. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały bardzo ciekawej, przepięknie ilustrowanej i wciągającej historii Leśnego ludka i olbrzyma aut. Tony Wolf. Pani Olga  czytała oscarowo ,a Bartuś był taki dumny ze swojej mamy. Podziękowaliśmy pięknym wiosennym tańcem i Dyplomem Uznania.
Zdaniem psychologów czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie ,codziennie - jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Jak na początek, akcja była bardzo udana, a Dzieci zadowolone.  Dziękujemy Pani Oldze .Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników .