Kalendarz wydarzeń

05 Kwiecień 2017

Projekt „Biblioteki biblioteczki, układamy nasze kochane książeczki”

W ramach naszego projektu odwiedziliśmy Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Podczas zajęć bibliotecznych staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, które było myślą przewodnią zajęć – „Jak powstaje książka?” Omawialiśmy poszczególne elementy książki oraz ich funkcje. Przygotowana prezentacja na temat procesu powstawania książki i jej drogi do bibliotecznej półki  wzbudziła  zainteresowanie dzieci. Mali czytelnicy przypomnieli sobie, jak należy dbać o książki oraz jak korzystać z biblioteki i jej zasobów.

Trochę kultury” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach Filia nr 8

Uczestniczyliśmy w kolejnych zajęciach bibliotecznych, tym razem dotyczących zasad savoir’ vivre’u. Takie zajęcia mają na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny. Na początku dzieci wykazały się znajomością „magicznych słów” i sposobów ich używania. Pani Bibliotekarka przeczytała dzieciom wiersz Marii Strzałkowskiej pt. „W mieście”, który dzieci próbowały samodzielnie przeczytać.

Wycieczka  do Muzeum Narodowego.

Dnia 05.04.2017 r. grupa III była na wycieczce w Muzeum Narodowym w Kielcach . Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach pod hasłem : „ Tradycje Świąt Wielkanocnych” : wykonywały pracę plastyczną pastelami i farbą plakatową pt. „Pisanka Wielkanocna”, w którą były bardzo zaangażowane, słuchały także ciekawostek o tradycjach świątecznych. Wycieczka bardzo podobała się wszystkim dzieciom.