Trochę kultury” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach Filia nr 8

Uczestniczyliśmy w kolejnych zajęciach bibliotecznych, tym razem dotyczących zasad savoir’ vivre’u. Takie zajęcia mają na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny. Na początku dzieci wykazały się znajomością „magicznych słów” i sposobów ich używania. Pani Bibliotekarka przeczytała dzieciom wiersz Marii Strzałkowskiej pt. „W mieście”, który dzieci próbowały samodzielnie przeczytać. Później nasze dzielne przedszkolaki w scenkach dramowych animowały rozmowy przez telefon, składanie życzeń okazjonalnych oraz wręczanie kwiatów i prezentów. „Żeglarze” spisali się na medal! Na koniec przedszkolaki podzielone na zespoły wykonywały rebusy, odszukiwały zagubione szczegóły, ucząc się przy tym współpracy i pomagając sobie nawzajem. Dobre zachowanie naszych dzieci jest widoczne w relacjach przedszkolaków z rówieśnikami oraz pracownikami przedszkola, zachowaniu dzieci w miejscach takich jak teatr czy biblioteka, umiejętności dopasowania stroju do okazji i okoliczności (ubiór galowy), a także ogromnej samodzielności i kulturze podczas spożywania posiłków. Nie bójmy się tego rodzaju edukacji, zapraszajmy jak najczęściej swoje dzieci do magicznego świata dobrych manier, one to uwielbiają!