Projekt „Biblioteki biblioteczki, układamy nasze kochane książeczki”

W ramach naszego projektu odwiedziliśmy Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Podczas zajęć bibliotecznych staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, które było myślą przewodnią zajęć – „Jak powstaje książka?” Omawialiśmy poszczególne elementy książki oraz ich funkcje. Przygotowana prezentacja na temat procesu powstawania książki i jej drogi do bibliotecznej półki  wzbudziła  zainteresowanie dzieci. Mali czytelnicy przypomnieli sobie, jak należy dbać o książki oraz jak korzystać z biblioteki i jej zasobów. Przedszkolaki, aby sprawdzić swoją wiedzę uczestniczyli w quizie, musieli samodzielnie ułożyć odpowiedź na zagadkę. A wyrazy nie były łatwe: pisarz, książka, ilustrator i wydawca. Na koniec zajęć przedszkolaki stały się ilustratorami wspólnie wykonanej książeczki pt. „Słoń Dominik”, którą razem przeczytały. Celem zajęć było także wzbudzenie zainteresowania książką oraz zachęcenie do czytania. Mamy przekonanie, że  nasi młodzi goście teraz doskonale wiedzą, co to jest książka i z jakich elementów się składa, znają etapy jej powstawania, wiedzą jak dbać o książkę i potrafią zachować się w bibliotece.