Żegnamy LATO, witamy JESIEŃ

Dzieci z grupy I "Papugi" po dłuższym okresie adaptacji z pełną parą przystąpiły do prac plastycznych. Namalowaniem tęczy pożegnały lato, a zrobieniem jeżyka - przywitały jesień.