ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE W NURCIE PEDAGOGIKI FREBLOWSKIEJ

Dnia 26.11.2020 r. w grupie IV i XI odbyły się zajęcia koleżeńskie , prowadzone w nurcie pedagogiki freblowskiej. Dotyczyły one tematu : „Kto powiedział, że poznawanie liter musibyć nudne?” - Koty, kotki, kocurki - zapoznanie z literą ,,K,k". Cele spotkania to : *budzenie zainteresowania sztuką teatralną i kształtowanie postawy kulturalnego widza m.in. poprzez uczestnictwo w zabawie w teatrzyk stolikowy, własnoręczne tworzenie kukiełek z klocków Froebla , *rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez budowanie wiary we własne możliwości w sytuacjach odgrywania scenek, *wdrażanie do samodzielności, *rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, *kształtowanie świadomego stosunku do obowiązków, *udział w zabawach integracyjnych − dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami, * wprowadzenie dziecka w świat liter, * kształtowanie gotowości do nauki czytania, liczenia i pisania, *rozwijanie kompetencji językowych dziecka . Przedszkolaki uczestniczyły w :

*zabawie powitalnej „Dwanaście piłeczek /kotków w pudełeczku śpi” -  zabawie z darem nr 1 /wykorzystanie rymowanki „Rymuję i buduję rymowanki i wiersze do darów”

*powitance –wyklaskiwance: „Wlazł kotek na płotek”,

* rozwiązywaniu zagadek związanych z tematem, podczas których dzieci są bardzo     zaangażowane,

*zabawie integracyjnej w kole z literą  „K”, odwzorowywaniu kształtu literjuż znanych przy użyciu patyczków z daru 8, wymyślanie przez dzieci słów rozpoczynających się literą „ K” i nawlekaniu papierowych liter na sznureczek, dzielenie ich na sylaby,

*teatrzyku stolikowym pt. : ,,ZESZŁY SIĘ CZTERY KOTY...”, a. Ludwik Jerzy Kern,

* zadaniach matematycznych z wykorzystaniem darów Froebla,

* zabawach ruchowych związanych z tematem zajęć,

*zabawie w czytanie z wykorzystaniem darów Froebla,

*aktywnościach w kącikach zabawowo – zadaniowych : w kąciku darów – zabawie w czytanie, w kąciku badawczym – eksperymencie : „wiry na mleku”, w kąciku twórczym : tworzeniu „kotków” z papieru po odrysowywaniu kształtu wełnianej „skarpetki”, kąciku gospodarczym –wykonaniu kanapek – „Kotków” ze zdrowych warzyw, pełnoziarnistego pieczywa i przypraw, degustowaniu ich (wdrażanie do zdrowego odżywiania).

Podczas zajęć w tym dniu wychowankowie byli bardzo aktywni, pracowali w skupieniu, integrując się podczas zadań i zabaw. To był fajny dzień w przedszkolu.