Wycieczka do biblioteki.

Dnia 09.05.2018 r. przedszkolaki z grupy IX były na wycieczce w bibliotece osiedlowej – Filia Nr 8 w Kielcach. Uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych z okazji  Święta Bibliotekarza. Odgadywały zagadki związane z bajkami dla dzieci, oglądały różne, ciekawe książki dla najmłodszych. Na zakończenie zajęć wręczyły Paniom Bibliotekarkom pamiątkowe laurki w podziękowaniu za przygotowywane w ciągu całego roku 2017/2018 zajęcia biblioteczne dla dzieci. Serdecznie dziękujemy.