Turniej wiedzy o zdrowiu

Dnia 27.11.2020r. w grupie „Podróżnicy” odbył się „Turniej Wiedzy o Zdrowiu”, który miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia.

Dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat zasad prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz zasad dbania o higienę ciała. Otrzymały zadania do wykonania m.in. układanie piramidy zdrowego żywienia z odtwarzaniem kolejności pięter, wybieranie zdrowej żywności, zagadki rozwijające zmysł dotyku z udziałem owoców i warzyw oraz zagadki dotyczące przyborów czystości, czy udział w konkurencjach sportowych itp.

Na zakończenie zmagań w turnieju dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.