Ruch to zdrowie

W listopadzie dzieci z grupy „Papugi” brały udział w cyklu zajęć o tematyce zdrowotnej. Podczas jednych z zajęć dowiedziały się, że oprócz zdrowej diety i higieny, bardzo ważny jest również ruch. Dzieci poznały różne formy ruchu oraz dyscypliny sportowe i dobierały do nich odpowiednie przybory a w ramach rozgrzewki wykonywały ćwiczenia zaproponowane przez Photona. Na koniec każde dziecko przeszło tor przeszkód przy głośnym dopingu rówieśników i otrzymało Medal Małego Sportowca.