POZNAJEMY ZAWODY

W ramach realizacji Programu Preorientacji Zawodowej przedszkolaki z grupy IV i XI poznały różne zawody. Podczas zajęć dotyczących w/w tematyki dzieci rozmawiały o zawodach ze swoimi paniami, opisywały je, charakteryzowały ich główne atrybuty, znaczenie, rozwiązywały zagadki dotyczące zawodów, oglądały filmy edukacyjne (wykorzystanie tablicy interaktywnej), wypowiadały się na temat : „W jakich zawodach pracują moi rodzice?” oraz „Kim będę w przyszłości?” – prognozy, budowały wypowiedzi dotyczące zawodów przyszłości, czytały na temat zawodów, wykonały pracę plastyczną, związaną z tematem, podczas której wykazały się kreatywnością i pomysłowością.