PORANEK FREBLOWSKI

PORANEK  FREBLOWSKI

Już po raz kolejny w grupie IV odbył sie „Poranek Freblowski" pod hasłem : „Zdrowe przysmaki jesieni – warzywa i owoce”. Spotkanie adresowane było do nauczycieli naszego przedszkola zainteresowanych tematem. Podczas pokazowych zajęć z najstarszą grupą przedszkolaków wykorzystano różnorodne Dary Froebla oraz dary natury – warzywa i owoce aktualnej pory roku. Podczas spotkania w kole, które jest symbolem cyklu, pozwala na wzajemny kontakt wzrokowy, ułatwia koncentrację wychowankowie przypomnieli sobie wybrane owoce i warzywa – ich nazwy, wygląd, kształt, zapach, występujące w nich witaminy oraz ich rolę dla zdrowia człowieka. W początkowej fazie zajęć dzieci ustaliły dzień tygodnia „Środę” z wykorzystaniem kartoników z figurami liczbowymi, powitały się wzajemnie powitanką freblowską pt. „Środa”, a następnie uczestniczyły w zabawie integracyjnej – smutna i wesoła mina z wykorzystaniem półpierścieni z Daru 9.Podczas zajęć głównych przedszkolaki uczestniczyły w teatrzyku stolikowym o warzywach i owocach, które są darem jesieni, jak również w rozmowie o witaminach, które zawarte są w owocach i warzywach, a które mają ważny wpływ na zdrowie człowieka. Duże zaangażowanie dzieci można było zauważyć podczas zabawy : „Owocowa sznurówka” polegającej na układaniu rytmów z wybranych owoców. Po pobycie w ogrodzie przedszkolnym na świeżym powietrzu wychowankowie wykonali zadanie plastyczne. Plastikowe jabłka wycięte z butelek po wodzie mineralnej wypełnili materiałem przyrodniczym – mchem, kwiatami jesieni, kasztanami, żołędziami wg własnych pomysłów oraz podpisali  swoim imieniem. To był dzień pełen wrażeń.