PIERWSZA POMOC

„Piraci” zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy na fantomie niemowlęcym. Dowiedzieli się, że resustytację należy rozpocząć pięcioma oddechami ratunkowymi. Następnie należy wykonać 30 ucisków w odpowiednim miejscu, następnie na przemian: dwa oddechy i 30 uciśnięć. Nauczyli się również, w jaki sposób można wydobyć ciało obce z niemowlaka. Folią termiczną owinęli fantom, by zapobiec wyziębieniu organizmu.