“Na łące”- “Over in the Meadow”

Grupa V w bieżącym roku szkolnym realizuje innowację pedagogiczną: "Uczenie się to jedna historia, która ma wiele wątków” -Wielointeligentne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu
 - skuteczna nauka różnymi kanałami. 
Nasze przedszkole realizuje podstawę programową  w korealacji m.in. z programem  autorskim „Przedszkole miejscem eksplozji talentów” – który to opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W 1983 r. opisał on siedem inteligencji wielorakich (językową, logiczno-matematyczną, cielesno-kinestetyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną).  Po kulku latach teoria ta została uzupełniona o ósmą inteligencję – przyrodniczą.

Każdy z nas posiada indywidualny profil inteligencji, tzn. posiadamy inteligencje dominujące oraz pozostałe - słabiej rozwinięte.Najłatwiej przyswaja się wiedzę wykorzystując te pierwsze. Oczywiście w dużej grupie praca indywidualna jest trudna, nie da się pracować  z każdym dzieckiem osobno. Idealnym rozwiązaniem jest więc nauczanie danego materiału na wiele różnych sposobów, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał każdego dziecka.

Wychodząc naprzeciw potrzebom placówki, w której od tego roku dzieci we wszystkich grupach wiekowych uczą się j.angielskiego, w naszej grupie rozwijane są  inteligencje wielorakie również na gruncie nauki języka angielskiego.

Nasze zajęcia są różnorodne a aktywności zmieniają się jak w sinusoidzie, każdy przedszkolak znajduje coś dla siebie, a proces nauczania/uczenia się odbywa się „wielointeligentnie”.

Oto przykład zajęć realizowanych w duchu tej innowacji. Zajęcia rozpoczęły się w sali przedszkolnej, gdzie dzieci powtórzyły sobie wiadomości dotyczące mieszkańców łąki (zarówno w języku polskim, jak i angielskim), następnie, oglądały prezentację multimedialną dotyczącą owadów. Po zajęciach w budynku, grupa udała się na pobliską łąkę, gdzie odbyły się zajęcia badawcze. Swoje obserwacje przedszkolaki na bieżąco zaznaczały na przygotowanych kartach pracy. A na koniec zliczały (w języku polskim i angielskim) zaobserwowaną ilość owadów każdego rodzaju. Zabawy ruchowe (również dwujęzyczne) były wplecione pomiędzy działania dzieci. Zajęcia te były ciekawym doświadczeniem dla "Piętaszków" - które mocno zaangażowały się w wykonywane zadania. Znalezione podczas wycieczki "skarby" oglądaliśmy w sali przez mikroskop, a chętni "łąkowe" wspomnienia przelali na papier, tworząc ciekawe kompozycje plastyczne.