Kształty i kolory

Kodowanie kolor- kształt można rozwiązać na macie do kodowania na różne sposoby, dopasowując do aktualnie realizowanych treści. My realizowaliśmy tematykę figur geometrycznych i to potraktowaliśmy jako punkt wyjścia. Na jednej osi umieściliśmy kształty z wybranej kategorii (u nas były to figury) a na drugiej znalazły się barwy. Dzieci kolejno losowały figury w różnych kolorach i różnej wielkości, a  na przecięciu dwóch cech, umieszczały kształt we właściwej barwie. Jeśli ktoś miał problem ze znalezieniem odpowiedniego pola - mógł posłużyć się 2 wstążkami, których miejsce  przecięcia - dawało rozwiązanie. Utrwalaliśmy w ten sposób pojęcia figur geometrycznych i rozwijaliśmy inteligencje: logiczno-matematyczną i wizualno-przestrzenną.  Po zajęciach dzieci chętnie tworzyły kolaże z figur, a opowiadając o nich bogaciły słownictwo :)