Konkurs „EKO- LUDEK”

Grupa VI wzięła udział w programie edukacyjnym połączonym z wykonaniem pracy na konkurs pt. „Ekoludek” - „Uczymy się z Eko-ludkiem wtórnego wykorzystania odpadów” . Konkurs organizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  miał na celu:  podniesienie świadomości proekologicznej, propagowanie dbałości o środowisko w miejscu zamieszkania, uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystywania odpadów,  zwrócenie uwagi na przyczyny narastającej lawiny odpadów, a także problem z ich usuwaniem, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i troski o najbliższe otoczenie, wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i rozumienia otaczającej przyrody. Wykonanie pracy poprzedziło skorzystanie z różnych form edukacji ekologicznej typu: prelekcje, zajęcia w salach dydaktycznych, quizach dotyczących ochrony środowiska i segregacji odpadów podczas których dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami segregowania odpadów, ich powtórnego wykorzystania, a także jak same mogą zadbać o środowisko przyrodnicze aby nie uległo degradacji. A oto efekty nasze pracy. Powstała małpka, która skacze przez lianę jak na skakance. Dzieci rozwijając inteligencję językową ułożyły również wierszyk:

„Wesoła małpka na lianie huśtać się chciała,

Wesoła małpka trochę się bała.

Z wesołą małpką pobaw się troszeczkę,

Pokręć za korbkę, poczekaj chwileczkę”.