KODUJEMY

19.10.2020 r. – 23.10.2020 r. – to tydzień Kodowania w naszej grupie. Programowanie, inaczej kodowanie, to pisanie kodu, który pozwala uzyskać określony efekt w działaniu. Programować można w każdym wieku, a nauka może być prosta i przyjemna. Programowanie jest językiem przyszłości, z którym dzieci powinny się oswoić od najmłodszych lat. Programowanie wspiera rozwój intelektualny przedszkolaków  w wielu obszarach, ma wpływ na rozwój kluczowych kompetencji człowieka XXI w. Pozwala przygotować się dobrze do wielu zawodów przyszłości, które będą cieszyć się powodzeniem. Programowanie to język przyszłości, który przyczynia się do otwartego umysłu, odpowiedniego nastawienia na rozwiązywanie problemów, dokładnego , właściwego analizowania, wnioskowania, ewaluacji, uczy współpracy z innymi, refleksji nad uczeniem się, uczy myślenia kreatywnego i krytycznego oraz jasnej i adekwatnej komunikacji. Do głównych aktywności podjętych przez wychowanków związanych z kodowaniem należały : układanie algorytmów, wg których dzieci pokonywały tor przeszkód, wykonywały różne zadania ruchowe, kodowanie na kartach pracy z użyciem kodu kolorów i ponumerowanych pól, kodowanie na dywanie z użyciem kolorowych kubeczków, klocków, figur geometrycznych – układanie różnorodnych sekwencji wg pomysłów dzieci, kodowanie z wykorzystaniem Daru 8 – kolorowych patyczków, które pozwoliło także na utrwalenie liczebników w zakresie 1- 10. Podczas zajęć związanych z programowaniem wychowankowie byli bardzo zaangażowani  wykazali swoje liczne umiejętności i sprawności. Kodować będziemy przez cały rok, ponieważ wychowankowie bardzo lubią ten rodzaj aktywności.