DZIEŃ LISTONOSZA

Na początku dzieci wysłuchały prelekcji na temat:co to jest poczta, kto pracuje na poczcie, jaką drogę przebywa list od napisania do dostarczenia do odbiorcy. Następnie były zabawy ruchowe i dydaktyczne. Na koniec dzieci wykonały kartki i wrzuciły je do czerwonej skrzynki pocztowej