DZIEŃ JEŻA

W kalendarzu, pod datą 10 listopad widnieje Dzień Jeża.

Panie z Miejskiej Biblioteki przygotowały nam prezentację multimedialną, w której opowiedziały o zwyczajach tego małego, pożytecznego zwierzątka.

A potem, na zajęciach plastycznych, każdy z nas zrobił swojego własnego jeża. I mielimy ich całe stadko!