CZERWONE – ŻÓŁTE - ZIELONE

We wrześniu dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zajęcia rozpoczęły się częścią teoretyczną – przedszkolaki wysłuchały wiersz K. Wiśniewskiego „Kolorowe znaki” ilustrowanego sylwetami znaków drogowych. Następnie zaczęła się praca w zespołach (czerwoni, żółci, zieloni). Pierwszym zadaniem było segregowanie pomieszanych znaków wg. kształtów – koło, kwadrat, prostokąt. Potem każdy zespół wylosował kopertę z zadaniem. „Zieloni” układali z części w całość obrazek przedstawiający ruch uliczny, „Żółci” dopasowywali połówki obrazków samochodów specjalistycznych, „Czerwoni” wskazywali numery alarmowe policji, pogotowia, straży pożarnej. W części praktycznej dzieci wcieliły się w role przechodniów i kierowców – i to uświadomiło im, do czego potrzebne są znaki drogowe.