AKTYWNOŚĆ PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkolaki z grupy III wykonują codziennie dużo różnych działań  - samodzielnie spożywają posiłki – (śniadanie, obiad, podwieczorek), uczestniczą chętnie w zabawach swobodnych, a także zorganizowanych przez nauczyciela- (np. zabawach ruchowych przy muzyce, podczas których rozwijają swoją wyobraźnię muzyczną, poczucie rytmu, pewność siebie, i.t.d.). Wychowankowie z zaangażowaniem i przyjemnością wykonują prace plastyczne – „jeżyka” i „marchewkę”- jako symbol zdrowego odżywiania. Dzieci są wdrażane także do dbania o przyrodę. Dwa razy w tygodniu wyznaczeni dyżurni podlewają kwiaty na holu przedszkolnym, kształtując w ten sposób w sobie właściwe postawy.