Rozpoczynamy cykl zajęć umuzykalniających.

Rozpoczynamy w grupie cykl zajęć umuzykalniających  opartych na nowatorskiej propozycji rozwiązań praktycznych dla edukacji muzycznej Profesora E.E. Gordona – twórcy Teorii uczenia się muzyki . Profesor E.E. Gordon to muzyk jazzowy, pedagog, psycholog muzyki. Jest znanym badaczem, autorem licznych publikacji, testów uzdolnień muzycznych i książek oraz wydań zbiorowych. Kluczowym pojęciem tej metody jest audiacja, która w największym skrócie oznacza myślowe przetwarzanie muzyki, słuchowe jej wyobrażanie i rozumienie. Można pokusić się o określenie, że audiacja dla muzyki jest tym, czym myślenie dla mowy. Stanowi ona podstawę uzdolnień muzycznych. .Podczas zajęć   dzieci rozwijają  swoje zdolności muzyczne, manualne, zmysł wzroku i dotyku, wzmacniają  koordynację ruchową, śpiewają i tańczą, szybciej uczą się mówić a w przyszłości łatwiej będą przyswajać języki obce (słuchając melodii języka). Jak wyglądają te zajęcia? Zajęcia wg teorii Edwina Eliasa Gordona zapewniają dzieciom możliwość rozwijania wrodzonej wrażliwości muzycznej i ekspresję poprzez muzykę. Zajęcia te rozwijają zdolności muzyczne i dają wspaniałe podstawy dla dalszej edukacji muzycznej. Celem jest umożliwienie dzieciom tak naturalnego zanurzenia w muzyce i jej nauki, jak to ma miejsce w przypadku nauki języka ojczystego. Dzieci uczą się audiować - rozumieć muzykę, "myśleć muzycznie". A wszystko to poprzez wspaniałą zabawę z użyciem m.in. kolorowych chusteczek, piłeczek, baniek mydlanych czy chusty animacyjnej.
śpiewamy głównie bez słów, na sylabach (np. pam, pam), by dzieci skupiały się na melodii
śpiewamy melodie zróżnicowane pod kątem tonalności, rytmu, charakteru, tempa
rytmizujemy z dziećmi (wyliczanki i rymowanki ze słowami lub bez)
ruszamy się do rytmu
muzykę traktujemy jako język, który dziecko przyswaja przez słuchanie, potem powtarzanie, a na koniec samodzielne tworzenie
 wzbogacamy muzyczny słownik dziecka