„Wiosna, ach to Ty”

Nasze przedszkole wykorzystuje systematyczne do kilku lat, na każdym poziomie wiekowym elementy systemu pedagogicznego Edukacja przez ruch , którego twórcą i propagatorem jest Pani Dorota Dziamska.

EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej. Nawiązuje do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka, rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych. Koncepcja systemu Edukacja przez ruch opiera się na współczesnym dorobku naukowym neurobiologów, psychologów i terapeutów, a także na praktycznych doświadczeniach pedagogicznych. Respektuje podstawy i najnowsze badania związane z pracą mózgu i jej wpływem na proces uczenia się organizmu.

Mając na uwadze naturalny ruch dziecka w naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o pedagogiczny system kształcenia i terapii "Edukacja przez ruch".

Dobrze zaplanowany ruch – rytmiczny, dopełniony muzyką tworzy tak zwane procedury ruchu, które są podstawą zgodnego współdziałania dziecka z rówieśnikami.

Dzięki pracy tym systemem powstają piękne prace plastyczne, które są nie tylko  bogatym materiałem dydaktycznym dla nauczycieli i dzieci , ale stanowią również ciekawą dekorację przedszkola. Dzieci są sprawcami swojego dzieła, co pozwala im odczuć radość, sukces, poczucie własnej wartości oraz motywuje je do dalszej pracy. Efekty pracy systemem są widoczne na tablicach plastycznych grup oraz w salach zajęć jako dekoracje.