RUCH TO WAŻNA SPRAWA

„Piraci” włączyli się do realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” poprzez uczestniczenia w zajęciach „Ruch to ważna sprawa”. Celem zajęć było propagowanie wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznych, jak zabawa ruchowa, spacer, wybrana dyscyplina sportowa, gra zespołowa czy gimnastyka.

Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę odgrywają różne formy ruchowe dla ich zdrowia. Kształtowały nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, jak i w domu, rozwijały swą sprawność ru­chową. Potrafiły zaproponować, a następnie wykonać ćwiczenia gimnastyczne, wymieniały dyscypliny spor­towe, współdziałały w grupie.