Projekt: „Jestem Polką, jestem Polakiem”

Projekt: „Jestem Polką, jestem Polakiem”

Pod koniec kwietnia grupa VII uczestniczyła w projekcie: „Jestem Polką, jestem Polakiem”, który był podsumowaniem i powtórzeniem całotygodniowych zajęć na temat Polski – naszej OJCZYZNY. Dzieci brały udział w szeregu aktywności: rozwiązywały sudoku, kodowały na dywanie flagę Polski, wcześniej rozwiązując spinnerowe zadania – quiz wiedzy o Polsce. Poznaną wcześniej piosenkę: „Jesteśmy Polką i Polakiem” – ilustrowały ruchem z użyciem pasków bibuły. Polską flagę przedszkolaki budowały z różnych klocków, utrwalając sobie jej barwy, a następnie wykonały ją, tworząc sensoryczną pracę plastyczną. Kolejnym etapem była praca w 2 zespołach, dzieci miały za zadanie stworzyć wizerunek Polki i Polaka, skupiając się na naszych ojczystych barwach i symbolach. Zabawy
w ogrodzie przedszkolnym również skupiały się wokół tematu projektu. Polska to wszystko co nas otacza, zadaniem dzieci było więc wykonanie mapy Polski – jej konturów z użyciem dostępnego na placu materiału przyrodniczego.