Na sportowo

Nasza grupa uczestniczyła w Festynie sportowym zorganizowanym w ramach IX Tygodnia Sportu dla Wszystkich i XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Impreza ta miała promować aktywność ruchową najmłodszych w Europejskim Tygodniu Sportu, kształtować nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu i zintegrować środowiska przedszkolne z naszego miasta.