„Klub czytających rodziców”

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń - poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości, gdyż tylko wyrobiony czytelnik jest w stanie radzić sobie w powodzi informacji i nadążyć za szybkim rozwojem wiedzy.

Do naszego Klubu Czytających Rodziców dołączyła mama Krzysia pani Monika Surma, która postanowiła dzieciom przybliżyć bardzo pouczające i śmieszne przygody Franklina. Dzieci z wypiekami na twarzy słuchały opowieści o przesympatycznym żółwiu i jego przygodach. Na koniec spotkania zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcia. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie się w naszą akcję i zapraszamy ponownie