DZIEŃ ZIEMI

W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi w naszym przedszkolu. Dzień Ziemi to coroczna akcja, której celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, przybliżanie dzieciom wiadomości o Ziemi jako planecie, na której żyjemy. Uczymy dostrzegać zagrożenia ekologiczne oraz wdrażamy do współodpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego.