Zobacz świat niewidomych

Dnia 11.06.2018r. odbyły się w naszej grupie warsztaty z osobami niewidomymi z Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach. Współczesny świat jest postrzegany jako miejsce osób pełnosprawnych, w codziennym pośpiechu nie podejmujących refleksji nad możliwością funkcjonowania w życiu codziennym bez posługiwania się wzrokiem. Warsztaty te miały na celu pokazanie dzieciom, że osoby niewidome żyją pośród nas, są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, na co dzień realizują się w rolach zawodowych i społecznych.

Uczestnicząc w zabawach prowadzonych przez osoby niewidome dzieci nawiązały relacje interpersonalne i zrozumiały, że świat niewidomych to ten sam świat, w którym żyjemy wszyscy, choć widziany oczami zmysłów innych niż wzrok. Uczyliśmy się aktywizować kilka zmysłów jednocześni tj. smak, węch, słuch i dotyk poprzez polisensoryczne poznawanie świata z zasłoniętymi oczami. Niektóre zadania wydawały się łatwe inne trudniejsze. Wiemy również, że osoby niewidome mogą czytać książki posługując się alfabetem Braill’a, my również mieliśmy okazję napisać swoje imię używając specjalnej maszyny z użyciem tego alfabetu. Uczyliśmy się pełnić rolę przewodnika osoby niewidomej oraz zapoznaliśmy się z technikami poruszania się z białą laską - przy jej pomocy uczyliśmy się wyczuwać przestrzeń. Wiemy już w jaki sposób pomóc osobie niewidomej w konkretnych sytuacjach życiowych!. Dziękujemy za pouczającą lekcję Pani Małgorzacie Dudek, Aleksandrze Ślusarskiej – Gola i Panu Piotrowi Franiek.