ZABAWY Z MUZYKĄ

Odkrywanie świata dźwięków, rozpoznawanie ich, naśladowanie, określenie źródła ich pochodzenia to wspaniała zabawa dla dziecka, prowadząca w efekcie do zrozumienia muzyki, również tej określanej mianem „poważna” (klasyczna). Należy więc stwarzać dzieciom jak najwięcej ku temu okazji, aby coraz lepiej czuły i rozumiały ten „słownik muzyczny”. Dziecko musi poznać wszystkie składniki muzyki – wtedy będzie ją rozumieć, a to rozumienie pozostanie właśnie na całe życie. Uwrażliwianie dzieci na muzykę poprzez grę na instrumentach, kształtowanie wrażliwości dzieci na barwy dźwięków, poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej,  to niektóre z celów które realizowaliśmy w naszej grupie. Bawiliśmy się w orkiestrę, graliśmy na instrumentach perkusyjnych , poznawaliśmy instrumenty, uczyliśmy się nowych piosenek.. A przede wszystkimdobrze się bawiliśmy.

 

https://drive.google.com/file/d/1BRj66VDd0DdcRC6hSd_7KpT-qtddHAHH/view?u...