ZABAWY PIASKIEM.

 
Utrwalając  wiadomości na temat sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem. sięgnęliśmy do zabaw z piaskiem .Dzieci odkrywały właściwości piasku, uczyły się innego zastosowania . Przedszkolaki otrzymały kartki z narysowanymi konturami  zamków z piasku  następnie smarowały klejem powierzchnię i wypełniały  kontury posypując różnokolorowym  piaskiem. Dociskały piasek, a nadmiar zsypywały  do pojemnika. Zabawy z piaskiem posłużyły nam po raz kolejny do stymulacji mowy. W procesie kształtowania się mowy, rozwój dłoni, jej sprawność ma niebagatelne znaczenie. Co więcej, pracując nad dłońmi pracujemy również nad mową dziecka. W świetle najnowszych badań neurobiologii „mowa jest czynnością złożoną, procesem wieloetapowym, w którego realizację zaangażowanych jest wiele struktur mózgowych kierujących oraz scalających pracę układów anatomicznych i funkcjonalnych, biorących bezpośredni udział w odbiorze i nadawaniu mowy”. Dzięki tej definicji widzimy jak wiele czynników wpływa na rozwój mowy. Jednym z nich jest motoryka precyzyjna dłoni, czyli precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz manipulacja dłońmi pod kontrolą wzroku. Dr Teresa Kaczan uważa, że prawidłowo wykształcona funkcja ręki umożliwia i przyspiesza rozwój mowy. Można tego dokonać poprzez odpowiednią stymulację dłoni, co prowadzi do pobudzania ośrodka w mózgu odpowiedzialnego za funkcje percepcyjne i motoryczne dłoni, wpływając pośrednio na aktywizację ruchowego ośrodka mowy. Przyczyną tego zjawiska jest sąsiedztwo obu tych ośrodków w korze mózgowej. Zajmują one duży obszar, co świadczy o tym jak wielkie jest ich znaczenie. Motoryka precyzyjna dłoni oraz mowa należy do wyższych czynności mózgowych, które sterowane są przez procesy korowe.