WZBOGACAMY NASZ  ZIELONY KĄCIK.

Człowiek codziennie żyje  i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Pragniemy przybliżyć dzieciom proces hodowli roślin i ich wzrost, rozwój oraz nauczyć odpowiedzialności za jej wzrost poprzez baczne obserwacje i pielęgnacje. Nasze cele zmierzają do wychowania "przyjaciela przyrody" zaciekawionego otaczającym światem, odczuwającego radość odkrywania, eksperymentowania i obserwacji środowiska naturalnego, wzbogacając  u dzieci poczucie odpowiedzialności za otaczającą ich przyrodę oraz ukazanie potrzeby harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą. Działając w tym zakresie z rodzicami zaprosiliśmy mamę Krysi p. Małgosię Dudek. Nikt nie wie tak dużo o roślinach, nikt nie robi dla nich tak wiele jak p. Małgosia. Jest to jej pasja, którą zaraziła nas wszystkich. Dzieci działając praktycznie  dowiedziały się, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć oraz jakie są etapy sadzenia roślin - to wszystko zarówno w teorii jak i w praktyce. Do przygotowanych kolorowych doniczek, zasiały rzeżuchę, zasadziły pomidory, posiały kwiaty ozdobne, zioła. Oczywiście wszystko zostało bardzo dokładnie podlane i umieszczone w Kąciku Gospodarczym  Przedszkolaki codziennie obserwują kiełkujące rośliny i sprawdzają czy nie potrzebują wody, a wszystkie obserwacje notują. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na których widać troskę i zaangażowanie dzieci w opiece nad roślinami.  Pani Małgosiu - Czas wspólnie spędzony i radość z tego płynącą trudno opisać słowami. Dziękujemy .