Wyprawa na bieguny

Wyprawa na bieguny – dzieci poznały różnice między dwoma biegunami, dowiedziały się jakie zwierzęta zamieszkują poszczególne rejony. Dzięki historii Aliny i Czesława Centkiewiczów przedszkolaki przeniosły się do krainy śniegu i mrozu.