Wizyta Straży Miejskiej.

W piątek 17 listopada „Poszukiwacze skarbów” uczestniczyły  w zajęciach ze Strażą Miejską o tematyce „Kto mnie chroni i pomaga”. Nadrzędnym celem realizowanych  działań  jest wzmacnianie posiadanych umiejętności, kształtowania i utrwalanie świadomych postaw, odpowiednich nawyków wobec różnorodnych otaczających człowieka zagrożeń. W zaproponowanych  zajęciach wykorzystując rozmaite metody pracy poruszonych było wiele tematów związanych z pojęciem bezpieczeństwa. Kładziono nacisk na uświadamianie dzieciom jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenia dla ich życia i zdrowia, wzmacniając ich świadomość w zakresie rozpoznawania niepokojących sygnałów płynących z otoczenia. Dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem słuchały umundurowanej strażniczki miejskiej ,odpowiadały na pytania dotyczące treści zajęć .Przedszkolaki mogły się również zapoznać  z wizerunkiem munduru policjanta, strażaka czy też strażnika miejskiego oraz numerami alarmowymi do w/w służb. Na zakończenie spotkania dzieci wzięły udział w konkursie, z którego każde z nich otrzymało  pamiątkowy prezent.